Στοιχεία έκδοσης

PAUL HARTMANN Hellas A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 140
166 74 Γλυφάδα / Αθήνα
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 8986630
Fax: +30 210 8986640
E-Mail: info@gr.hartmann.info

Εξουσιοδοτημένα άτομα / Διοικητικό Συμβούλιο:
Andreas Joehle (Πρόεδρος)
Dr. Raymund Heinen
Michel Kuehn
Stephan Schulz

Εμπορικό μητρώο:
HRB 661090 Amtsgericht Ulm (Γερμανία)

Αριθμός μητρώου φόρου κύκλου εργασιών:
DE 145 566 683

Ευθύνη περιεχομένου
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της PAUL HARTMANN AG δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών, η εταιρεία PAUL HARTMANN AG φέρει κατά § 7 παρ. 1 του TMG (γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων) την ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές τις σελίδες βάσει του γενικού δικαίου.

Κατά § 8 έως 10 του TMG, η PAUL HARTMANN AG, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν έχει την υποχρέωση της επίβλεψης, της διανομής ή της αποθήκευσης πληροφοριών που προέρχονται από ξένες πηγές ή της διερεύνησης συνθηκών που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Βάσει του γενικού δικαίου, τυχόν υποχρεώσεις ανάκλησης ή φραγής χρήσης πληροφοριών παραμένουν άθικτες. Ωστόσο μία σχετική ευθύνη είναι δυνατό να υφίσταται μόνον από το χρονικό σημείο γνώσης μίας συγκεκριμένης παρανομίας. Μόλις υποπέσει στη γνώση μας μία τέτοια παρανομία, θα προβούμε αμέσως σε απομάκρυνση του σχετικού περιεχομένου.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες που παρέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα από τους διαχειριστές της υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η PAUL HARTMANN AG επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της που αφορούν τα κείμενα, την εικονογράφηση, οπτικοακουστικά αρχεία, καθώς και κάθε περαιτέρω δημοσιευμένη πληροφορία. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, αντιγραφή και διανομή καθώς και αποθήκευση της ιστοσελίδας στο σύνολό της ή μερών αυτής σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της PAUL HARTMANN AG.

Μεταφορτώσεις (downloads) και αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν παρέχεται από το διαχειριστή της, λαμβάνονται υπόψη και τα πνευματικά δικαιώματα τρίτου. Συγκεκριμένα, περιεχόμενο που αναρτάται από τρίτο πρέπει να φέρει την ανάλογη ένδειξη. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που αντιληφθείτε παραβίαση του δικαίου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε για την προσήκουσα αναφορά του περιστατικού. Μόλις υποπέσει στη γνώση μας μία παρανομία, θα προβούμε αμέσως σε απομάκρυνση του σχετικού περιεχομένου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η χρήση της ιστοσελίδας της PAUL HARTMANN AG είναι δυνατή χωρίς να επιβάλλεται η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Αν ζητηθούν προσωπικά δεδομένα (πχ. όνομα, διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση), η κοινοποίησή τους είναι πάντα προαιρετική και αφότου έχει προηγηθεί αναφορά στο σκοπό της απόκτησης των στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν δίδονται σε τρίτους χωρίς δική σας ρητή συγκατάθεση.

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο ενδέχεται να εμφανίσει τρωτά σημεία ως προς την ασφάλεια. Δεν είναι δυνατή απόλυτη προστασία των δεδομένων από πρόσβαση τρίτων.

Ευθύνη για συνδέσμους
Η παρουσία της PAUL HARTMANN AG στο Διαδίκτυο εμπεριέχει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, επί του περιεχομένου των οποίων η HARTMANN δεν έχει κανενός είδους επιρροή. Για το λόγο αυτό, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε κανενός είδους εγγύηση για το εν λόγω περιεχόμενο τρίτων.

Για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων ευθύνεται πάντοτε ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχονται κατά το χρονικό σημείο της σύνδεσης για πιθανές παρανομίες. Δεν εντοπίστηκε μη σύννομο περιεχόμενο κατά το χρονικό σημείο της σύνδεσης. Ωστόσο ένας μονιμότερου χαρακτήρα έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος άνευ συγκεκριμένων ενδείξεων παρανομίας. Μόλις υποπέσει στη γνώση μας μία παρανομία, θα προβούμε αμέσως σε απομάκρυνση τέτοιων συνδέσεων.

Ανάλυση ιστοσελίδας

Από τον παρόντα δικτυακό τόπο συλλέγονται δεδομένα με χρήση των τεχνολογιών της εταιρείας etracker GmbH για σκοπούς εμπορικής προώθησης και βελτιστοποίησης. Από αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται προφίλ χρήστη με ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη (cache) του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Τα cookies καθιστούν εφικτή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο κάθε φορά που οι επισκέπτες μεταβαίνουν στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες της etracker δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας ούτε συνδέονται με τα προσωπικά τους δεδομένα μέσω του φορέα εκχώρησης ψευδωνύμου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εκάστοτε χρήστη. Η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.